CAFEPRAAT LOST ARMOEDE NIET OP
Scherpenheuvel-Zichem
N°2 - 02/02/2015
 
 

CAFEPRAAT LOST ARMOEDE NIET OP

MANU CLAES

 

CAFEPRAAT LOST ARMOEDE NIET OP

 

Armoede is nog altijd een groot maatschappelijk probleem. Dat blijkt uit cijfers en bevindingen van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2014, uitgebracht door het onderzoekscentrum OASeS van de Universiteit Antwerpen.

Eén op zeven (15,1 %) Belgen leeft in een gezin met een inkomen onder de armoederisicogrens. Wie als kind in armoede opgroeide heeft ook als volwassene meer kans om arm door het leven te gaan: 26 % van de Belgen tussen 25 en 59 jaar die opgroeiden in een gezin met een (zeer) slechte financiële situatie is arm, tegenover slechts 8 % die opgroeiden in een financieel welstellend gezin.

Het percentage kinderen in Vlaanderen dat geboren wordt in een kansarm gezin is op drie jaar tijd sterk toegenomen: van 8,6 % in 2010 tot 11,2 % in 2013.

In 2013 moesten 122.135 Belgen gebruik maken van de voedselbank. Dat waren er 1.336 meer dan het jaar tevoren.

Uit deze (en andere) gegevens van het Jaarboek blijkt dat we in een samenleving als de onze met een zeer hoog welvaartsniveau er maar niet in slagen de cirkel van armoede en sociale uitsluiting te doorbreken. Er is voor de overheden dus nog werk aan de winkel  op vlak van armoedebeleid en sociaal beleid.

‘Werklozen zullen harder hun best doen om een baan te zoeken als hun uitkering beperkt wordt in de tijd, zelfs afgeschaft wordt’ is een idee dat de laatste tijd in bepaalde politieke middens opgang maakt. Deze redenering kan misschien goed klinken tussen pot en pint op café, zij brengt allerminst een oplossing. Volgens de auteurs van het Jaarboek ‘rijst de vraag of dergelijke maatregel doeltreffend is in tijden van toenemende werkloosheid; in de eerste plaats moeten er voldoende jobs ter beschikking zijn ook voor kansengroepen die  nu vaak uitgesloten zijn van de arbeidsmarkt zoals laaggeschoolden, ouderen en allochtonen’. Die jobs zijn er gewoonweg niet. Mensen hun dopgeld afpakken duwt hen sneller in de armoede.

Voor reacties: manu.claes@skynet.be