Visie 01.2016
Scherpenheuvel-Zichem
N°1 - 18/01/2016
 
 

Visie 01.2016 Vlucht niet voor vluchtelingen.

De vluchtelingencrisis houdt Europa in de ban. Het is  15 jaar geleden dat ons land nog zoveel asielaanvragen te verwerken kreeg. Eind september 2015 stond de teller op 22.266. Het ziet er naar uit dat we het recordcijfer van jaar 2001 ( met  24.549 asielaanvragen*) ver zullen overtreffen.

Zeven op tien vluchtelingen komen uit Syrië en Irak, landen die getroffen worden door extreem oorlogsgeweld. Dit maakt dat het profiel van de vluchtelingen sterk gewijzigd is en er steeds meer erkenningen zullen zijn. Bovendien ziet het er niet naar uit dat snel een halt wordt toegeroepen aan al dat oorlogsgeweld in de thuislanden.

Het vluchtelingenprobleem stelt ons voor een grote maatschappelijke uitdaging. Het heeft geen enkele zin de kop in het zand te steken door het probleem naast ons neer te leggen of door deze mensen zelf te viseren of de schuld te geven. Laten we niet vluchten voor de vluchtelingen. Laten we integendeel onze verantwoordelijkheid opnemen.

We kunnen niet alle leed van de wereld op ons laden maar binnen de Europese context en conform de geldende internationale conventies moet België zijn verplichtingen nakomen. Hierbij is er maar één weg: resoluut gaan voor een degelijke opvang en sociale integratie van deze mensen. 

De houding van een overheid ten aanzien van de komst van vluchtelingen is medebepalend voor hoe de inwoners daar tegen aan kijken en daarmee omgaan. Uiteindelijk komen vluchtelingen ergens terecht.  Gemeentebesturen hebben hier een belangrijke rol te vervullen van informatie, communicatie en sensibilisering naar die plaatselijke gemeenschap en dit in samenwerking met alle betrokkenen: de buurt, scholen, bedrijven en verenigingen. 

* Cijfers Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS)

Manu CLAES