Visie 01.15
Scherpenheuvel-Zichem
N°3 - 01/01/2015
 
 

20 JAAR PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Ons provinciebestuur blaast 20 kaarsjes uit. Op 1 januari 1995 werd de unitaire provincie Brabant opgesplitst in Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Brussel. Ik was er vanaf het begin bij als provincieraadslid en heb deze provincie zien groeien en bloeien. In de beginfase was dat schoorvoetend de weg zoeken om er daarna voluit voor te gaan. Vandaag staat de provincie Vlaams-Brabant op de kaart! Als een goed uitgebouwd regiobestuur dat initiatieven neemt en de samenwerking organiseert.  Gemeenten, bedrijven en organisaties uit het brede middenveld zijn hierbij belangrijke beleidspartners.

Op heel wat domeinen werd de voorbije 20 jaar baanbrekend werk verricht. Neem nu de bestrijding van de wateroverlast. In 1998 werden wij geconfronteerd met een ongeziene watersnood. Er kwam snel een doordacht actieprogramma en in 2003 werden de eerste bufferbekkens aangelegd om overstromingen te voorkomen. Vandaag beheert de provincie 1400 km waterlopen, 19 overstromingsgebieden en 22 regelconstructies.

Er was de uitbouw van het fietsroutenetwerk in samenwerking met de wegbeheerders, vooral de gemeenten. Het eerste netwerk ‘Dijleland’ werd ingefietst in 2006.Vandaag tellen we 1.800 km bewegwijzerde fietsroutes.

Andere voorbeelden van de voortrekkersrol die de provincie heeft vervuld zijn het wandelnetwerk, de monumentenwacht, de gemachtigde opzichters aan de scholen, de promotie van streekproducten en de uitbouw van het streektoerisme.

Het provinciebestuur heeft de voorbije twee decennia goed werk geleverd. Er is dus reden om te vieren. De beslissing van Vlaanderen om de provincies af te slanken, zowel wat financiële slagkracht als bevoegdheden betreft, zet echter een zware domper op de feestvreugde.  De uitdaging bestaat er nu in zich de herpositioneren en binnen het resterende takenpakket die stimulerende en coördinerende rol te blijven spelen. 

  

Voor reacties:manu.claes@skynet.be