Onze CD&V-Ploeg


zondag, 27 mei, 2012

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM: CD&V HEEFT MODELLIJST VOOR 14 OKTOBER KLAAR
CD&V KOPPELT ERVARING AAN NIEUW TALENT

Het plaatselijk bestuur van CD&V heeft de modellijst voor de gemeenteraadsverkiezingen goedgekeurd. Deze wordt deze maand nog ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van CD&V via en algemene ledenpoll.

In tegenstelling tot de verkiezingen van 2006 zal CD&V niet in kartel met NVA naar de kiezer gaan. Wij kunnen terugkijken op een goede samenwerking en respecteren de door de NVA gemaakte keuze.

Met een stevige en hechte bestuursmeerderheid is er veel initiatief genomen. Alle deelkernen van Scherpenheuvel-Zichem zijn er de voorbije zes jaar duidelijk op vooruit gegaan.  CD&V wil dit werk, met de steun van de kiezer, verder zetten.

CD&V trekt opnieuw naar de kiezer met een sterke kopman en een sterke ploeg. Een groep waar men op kan rekenen, die er voor gaat en waarop kan gebouwd worden. De lijst straalt zeker { Scherpenheuvel-Zichem } - “ iedereen inbegrepen ”- uit: alle delen van Scherpenheuvel-Zichem, verschillende geledingen, kandidaten met persoonlijkheid, die zich al via diverse verenigingen en organisaties inzetten voor het maatschappelijk belang. Kortom elke kiezer zal op onze lijst zijn gading kunnen vinden.
  
Burgemeester Manu Claes trekt de lijst. Hij gaat hiermee voor de vierde keer voor de sjerp. Manu Claes (53) is burgemeester van Scherpenheuvel-Zichem sinds 1995 en leidt er een coalitie van CD&V en Open VLD.  Sinds 2007 is er een kartel CD&V/NVA met 12 zetels, allen CD&V-verkozenen. De meerderheid beschikt er over 17 van de 27 zetels in de gemeenteraad. In het OCMW heeft CD&V 4 raadsleden.

De burgemeester staat, zoals zes jaar geleden, op de tweede plaats van de CD&V-lijst voor de provincieraadsverkiezingen in het district Diest-Aarschot-Haacht. In de provincie wil hij verder de stem zijn van onze stad en streek met vooral aandacht voor veilige fietspaden, streekontwikkeling en tewerkstelling, de uitbouw van het toerisme en waterbeleid.

De lijst ziet er verder als volgt uit:

2. Marie Jeanne Hendrickx (Messelbroek), OCMW-voorzitter en schepen van welzijn.
3. Rob Jacquemyn (Scherpenheuvel), schepen van openbare werken en toerisme.
4. Lieve Renders (Scherpenheuvel), schepen van burgerlijke stand, landbouw en ontwikkelingssamenwerking
5. Marleen Van Meeuwen (Zichem), de voorzitter van de gemeenteraad en gemeenteraadslid
6. Arlette Sannen (Messelbroek), gemeenteraadslid
7. Ben Mattheus (Messelbroek), met zijn 20  lentes de benjamin van de kandidatenploeg.
8. Marleen Swinnen (Scherpenheuvel), gemeenteraadslid
9. Herman Weckx (Scherpenheuvel), gemeenteraadslid
10. Kathleen Lemmens (Scherpenheuvel), dochter van ereburgemeester Jef Lemmens
11. Ludo Dauwen (Schoonderbuken)
12. Patrick Everaerts (Schoonderbuken)
13. Elke Lambrechts (Testelt)
14. Gerda Hoflijk (Scherpenheuvel)
15. Dirk Buelens (Scherpenheuvel)
16. Vincent Bonte(Keiberg)
17. Peter Vanelven (Zichem)
18. Helga Alaerts (Zichem)
19. Wendy Clymans (Testelt)
20  Tom Sels (Testelt)
21. Jos Lemmens (Testelt), nestor en gemeenteraadslid
22. Robby Baptist (Okselaar)
23. Marcelline Dekeyzer (Okselaar)
24  Geert Janssens (Averbode)
25. Willy Cortens (Averbode), gemeenteraadslid
26. Mia Boven (Averbode), OCMW-raadslid

Lijstduwer op nr.27 Inne Pauwels (Averbode), schepen van financiën en jeugd.

Er werd bij de lijstvorming, net zoals in het verleden trouwens, uitgegaan van een goede spreiding van de kandidaten over de 8 deelkernen.

De lijst koppelt ervaring aan vernieuwing. Met uitzondering van de raadsleden Mil Van der Auwera en Marie Jeanne Van Meerbergen en de OCMW raadsleden Yvonne Saenen en Francois Henderix doen alle uittredende mandatarissen opnieuw mee.
De lijst telt vier jongeren tussen de 20 en 35 jaar: Ben Mattheus (20 jaar), Elke Lambrechts(31), Robby Baptist (30) en Inne Pauwels ( 35).

Het verkiezingsprogramma van CD&V wordt momenteel volop uitgewerkt door het CD&V-bestuur en de kandidaten. Het bouwt verder op de beleidsaccenten en - realisaties van de voorbije jaren.

Marc Van den Bergh
Voorzitter CD&V afdeling Scherpenheuvel-Zichem

In bijlage gaat de volledige lijst van kandidaten met hun contactgegevens