Straatverlichting blijft ’s nachts branden op 60 kruispunten


vrijdag, 8 december, 2017

Straatverlichting blijft ’s nachts branden op 60 kruispunten

De straatverlichting blijft ’s nachts branden op 60 kruispunten. Hierdoor moet de verkeersveiligheid aan de drukste kruispunten in de stad verhogen.

Sinds twee jaar worden in Scherpenheuvel-Zichem ’s nachts de straatlampen gedoofd. Om de verkeersveiligheid te verhogen werd het brandregime aan 60 kruispunten aangepast. Net zoals in de bebouwde kommen zal dus ook daar de straatverlichting gedurende de hele nacht blijven branden. Eandis heeft hiertoe de nodige aanpassingen uitgevoerd.

Burgemeester Manu Claes: “De straatverlichting blijft branden op 60 kruispunten die gelegen zijn op de voornaamste verbindingswegen. De maatregel maakt dat , vooral jeugdige, fietsers en voetgangers beter zichtbaar zijn voor de automobilisten en geeft hen een verkeersveiliger gevoel als zij ’s nachts onderweg zijn bv. als zij van een fuif komen. Ik werd door bezorgde ouders hierover meermaals aangesproken.”

De maatregel kadert in het burgemeestersconvenant, waarbij de stad zich engageert om tegen 2020 haar energieverbruik en CO2-uitstoot te verlagen. Het stadsbestuur wil zo zijn steentje bijdragen voor rationeel energieverbruik. Door de straatverlichting  te doven kunnen we energiekosten besparen.

Het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem besloot  twee jaar geleden om  tussen 23 uur en 5 uur de straatverlichting te doven, met uitzondering van de bebouwde kommen. Deze maatregel ging in op 4 mei 2015 voor de deelgemeenten Keiberg en Messelbroek en op 1 juli 2015 voor de rest van het grondgebied. .

Een eerste aanpassing gebeurde in juli 2016, sinds toen doven de straatlampen om middernacht in plaats van om 23 uur en de verlichting is gedeeltelijk aangeschakeld op de  openbare parkings.

De belijningen van de wegen en het accentueren van wegversmallingen en kruispunten blijven belangrijke aandachtspunten. Deze zijn cruciaal voor de veiligheid van de weggebruikers.