SCHERPENHEUVEL-ZICHEM: VEILIG VERKEER GAAT ER OP VOORUIT


woensdag, 7 juni, 2017

Halvering van het aantal verkeersongevallen op twintig jaar tijd

In 2016 waren er in onze stad 49 verkeersongevallen met lichamelijk letsel. Ten opzichte van 2015 gaat het om een daling met 6 ongevallen of 11%. In 2007 waren dat er nog 86. Dat betekent een daling op 10 jaar tijd met 43 %.

Ten opzichte van 20 jaar geleden (1997, 112 ongevallen) is er zelfs meer dan een halvering van het aantal verkeersongevallen nl. een daling  met 56%.

Ik was in de gelegenheid om de cijferreeks van de voorbije 20 jaar systematisch bij te houden op basis van de jaarrapporten van onze politiezone.

Cijfers van het ene jaar vergelijken met het vorige zegt iets maar lang niet alles. Interessanter en betekenisvoller zijn de cijfers op lange termijn want die geven de trend aan.  En die is overduidelijk dalend in onze stad.

De zware investeringen van de voorbije twintig jaar in verkeersveiligheid hebben hun doel niet gemist en dat stemt mij als burgemeester van deze stad gelukkig.

 

Verkeersongevallen met lichamelijk letsel

 

 1997                           112

 2007                             86

 2012                             61

 2015                             55

                                                      2016                             49         

Werken aan verkeersveiligheid is een combinatie van structurele maatregelen, sensibilisering en handhaving. Op die drie assen hebben wij de voorbije twintig jaar gewerkt.

Structureel wordt bijvoorbeeld gewerkt aan de aanleg van veilige fietspaden, de invoering van de snelheidszones 30-50-70, de beveiliging van kruispunten en schoolomgevingen.

Sensibilisering is er bv. met  de mobiele snelheidsinformatieborden die wijzen op overdreven snelheid en de verkeersdagen voor de scholen.

Handhaving door de politie is er via snelheidscontroles en controles op alcohol  en drugs.

Manu CLAES
Burgemeester