SCHERPENHEUVEL-ZICHEM: MINDER INBRAKEN IN GEBOUWEN


dinsdag, 13 juni, 2017

Het aantal inbraken in gebouwen, zowel in woningen als in andere gebouwen, gaat de laatste vijf jaar in dalende lijn.

Onze stad behoort tot de top 4 van minst woninginbraakgevoelige gemeenten van het arrondissement Leuven.

Het fenomeen wordt o.a. aangepakt door het opdrijven van de verkeerscontroles door de politie.  

Inbraken in gebouwen                                                                                                     

Jaar                      Totaal                     Woningen                         Andere gebouwen(*)                                      

2000                      177                                       161                        16 

2002                         81                                       67                          14

2007                        51                                        43                            8 

2012                      132                                        81                         51         

2013                      128                                         86                          42         

2014                      106                                        76                          30

2015                      103                                        82                          21

2016                        95                                        66                           29

 

(*) horeca, winkels, bedrijven, onderwijsinstellingen, aanhorigheid gebouw….

Korte termijn-lange termijn

Het aantal inbraken in gebouwen ( woningen en andere gebouwen) is de laatste vijf jaar duidelijk gedaald. 

Om een goed beeld te krijgen is het aangewezen ook  de cijfers op lange termijn te bekijken.

Het totaal aantal inbraken in gebouwen kent de laatste vijf jaar een dalende trend: van 132 inbraken in 2012 tot 95 in 2016. Dat is een daling met 37 of  28%.

Het cijfer van 95 inbraken in gebouwen is duidelijk hoger dan 10 jaar geleden (51) en iets hoger dan 15 jaar geleden (81) maar veel lager dan in het jaar 2000 ( 177).

In de categorie ‘andere gebouwen dan woningen ‘noteren we in de voorbije vijf jaar een daling van 51 naar 29 of  43 %. Het cijfer (29) ligt wel beduidend hoger dan tien jaar geleden (8) of 15 jaar geleden (16)

Het aantal inbraken in woningen is de voorbije 5 jaar gedaald met 18% nl. van 81 naar 66.  2000 was een recordjaar met 161 woninginbraken. Ten opzichte van tien jaar geleden is er een status quo ( 67 woninginbraken in  2007)


Inbraakgevoeligheid woningen: risicograad

Hoe verhouden de cijfers van Scherpenheuvel-Zichem zich met de andere gemeenten uit de regio?

Het relatief kleine aantal woninginbraken in onze stad wordt onderstreept door de risicograad per gemeente aan te geven. Dat is het aantal zware diefstallen uit woningen in een gemeente per 10.000 woningen in die gemeente.

De risicograad in 2016 voor het arrondissement Leuven (gemiddelde van de 30 gemeenten) is 89.

Voor Scherpenheuvel-Zichem is de risicograad 63, ver beneden het arrondissementeel gemiddelde.

Onze stad staat zo op de 27e plaats ( van de 30 gemeenten van het arrondissement Leuven) qua risico op woninginbraken of woninginbraakgevoeligheid. We behoren zo samen met Kortenaken, Huldenberg en Tremelo tot de top 4 van minst inbraakgevoelige gemeenten.

Aanpak

Wie inbrekers over de vloer krijgt lijdt heel wat materiële schade maar ook psychologisch ( inbreuk op de privacy) zijn de gevolgen niet te onderschatten. Er gaat dan ook veel aandacht  naar de bestrijding van het fenomeen.  

Er is het sterk verhoogd aantal verkeerscontroles  door de politie op alcohol en drugs waarbij  ook inbrekers op pad tegen de lamp lopen.  

En er is de inbraakpreventiepremie gekoppeld aan deskundig avies van de stedelijke preventiedienst.  Wie inspanningen levert om de woning te beveiligen kan op financiële steun vanwege het stadsbestuur rekenen.

Voor de handelszaken  is er een berichtensysteem  ontwikkeld waarbij handelaars  elkaar en de politie kunnen verwittigen wanneer  zij verdachte gedragingen in of rond  hun zaak opmerken.

Manu CLAES
Burgemeester