Licht op groen voor bouw multifunctioneel Scoutsheem in Averbode


vrijdag, 8 december, 2017

Licht op groen voor bouw multifunctioneel Scoutsheem in Averbode 

Het dossier van de bouw van nieuwe scouts- en verenigingslokalen, werd zopas goedgekeurd op de gemeenteraad.

Er moesten heel wat stappen gezet worden in een complex dossier, zowel administratief, als naar de nodige financiering , als naar de diverse betrokken partijen toe. Nu kan eindelijk gestart worden met de uitvoering.

De komende weken worden de oude scoutslokalen afgebroken en krijgt de jeugdgroep een voorlopig onderkomen in containers die op de parking naast de lokalen zullen geplaatst worden. De bouw wordt opgestart in het voorjaar van 2018 en zal allicht tegen eind 2019 kunnen afgerond worden.” aldus burgemeester Manu Claes en schepen van Jeugd Inne Pauwels.

De stad zal, als eigenaar van de scoutsterreinen gelegen aan de Boonstraat in Averbode,  een erfpachtovereenkomst afsluiten met de VZW Weefbosch. De VZW werd opgericht op 28 september 2017 in de schoot van de scouts Averbode en zal instaan voor de bouw en exploitatie van het multifunctioneel scoutsheem. De canon bedraagt 1 euro per jaar. De erfpacht geldt voor 50 jaar en is nog eens verlengbaar met 49 jaar.

Het nieuw te bouwen scoutsheem  moet de scouts-en gidsengroep van Averbode huisvesten maar tegelijkertijd ook de verenigingen van Scherpenheuvel-Zichem, inzonderheid die van Averbode, als alternatief voor het wegvallen van zaal Familia.

De stad zal ook een financiële inbreng doen van 200.000 euro voor de nieuwbouw, waarvan de totale kostprijs geraamd wordt op 750.000 euro, BTW inbegrepen. Verder is er financiering vanuit de scouts zelf , van het Europees plattelandsprogramma Leader Hageland, van de VZW Parochiale Werken Dekenaat Diest en van de abdij van Averbode.