Manu Claes


Persoonlijke informatie
Manu Claes
Mettebeemden 6
3272 Scherpenheuvel-Zichem
Leuven

Ik ben geboren te Leuven op 26 februari 1959. Ik volgde Grieks-Latijnse humaniora in het Sint-Jan Berchmanscollege in Diest en daarna politieke en sociale wetenschappen aan de KU Leuven.

Na mijn studies werkte ik achtereenvolgens bij de Landsbond van Christelijke Mutualiteiten, op het kabinet van Staatssecretaris voor Leefmilieu en Maatschappelijke Emancipatie Miet Smet en bij het kabinet van de voorzitter van de Vlaamse regering Gaston Geens.

Daarna werkte ik bij de administratie werkgelegenheid van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Nu ben ik met politiek verlof om mij voltijds te kunnen inzetten als CD&V-burgemeester.

Ik was zes jaar eerste schepen en schepen van jeugd, sport en cultuur van Scherpenheuvel-Zichem. Sinds 1995 ben ik burgemeester en provincieraadslid.

Ik ben gehuwd met Karolien Belmans. Samen hebben wij twee zonen: Jef (21 jaar) en Corneel (18 jaar.)

Mijn hobby’s zijn joggen, volleybal ( als supporter van eredivisieploeg Everbeur ) en foerier spelen op scoutskamp.

 

Foto's

Klik op één van de foto’s om te vergroten ›


Contact informatie
info@manuclaes.be
http://www.manuclaes.be
+32 (0)13 77 78 40
Partijgegevens
Burgemeester
provincieraadslid
Burgemeester
Schepencollege
Gemeenteraad
Afdelingsbestuur
Provincieraad
Gezin
Waar sta ik voor?

Het is vanuit “de basis” dat ik in de politiek ben terechtgekomen. Van huize uit (vader was eerste schepen in Scherpenheuvel-Zichem) en vanuit het verenigingsleven (ziekenzorg, scouts, volley..) werd ik gestimuleerd om mij in te zetten voor mensen en de plaatselijke gemeenschap mee vorm te geven. Zo werd ik in 1989 schepen van jeugd, sport, cultuur en welzijn. Sinds 1995 ben ik burgemeester en hetzelfde jaar werd ik provincieraadslid. Mijn partij is de CD&V.

Verkeersveiligheid ligt mij nauw aan het hart. Scherpenheuvel-Zichem was één van de eerste gemeenten van Vlaams-Brabant met gemachtigde opzichters aan de schoolpoorten, met een levend verkeerspark en verkeerseducatieve routes voor de schoolkinderen. De dorpskernen werden heringericht met oog voor snelheidsremmende maatregelen en gevaarlijke kruispunten werden aangepast. Maar het werk is nog niet af.

Veilige en degelijke fietspaden zijn voor mij prioriteit nummer 1. In de provincieraad timmerde ik mee aan het provinciaal fietsroutenetwerk en aan een toelagereglement voor nieuwe fietspaden. Mijn streefdoel blijft de realisatie van een fietsroute in de Demervallei tussen Diest en Aarschot.

Bevoegdheden:

Algemene coördinatie, politie en preventie, volksgezondheid, brandweer, kerkfabrieken, begraafplaatsen, verkeer en openbaar vervoer, personeelszaken en organisatie van de diensten, werkgelegenheid, onthaal, relaties met de pers